A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Pożegnanie absolwentów w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
     W piątek 28 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu . O godzinie 13.00 swoje świadectwa, nagrody i dyplomy odebrali uczniowie klas: III Liceum ogólnokształcącego proobronnego, III Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, IV Technikum w zawodzie technik informatyk oraz IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Pani Dyrektor Lidia Błażków pogratulowała uczniom wyników i osiągnięć, życzyła dobrze zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych oraz szczęścia i powodzenia w dalszym dorosłym życiu. Podziękowała również  wychowawcom i nauczycielom oraz rodzicom.

Drukuj

Wycieczka zawodoznawcza do Kompleksu Wczasowego „SANDRA SPA” w Karpaczu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
       W dniu 24 kwietnia 2017 r. uczniowie klas I i II TH oraz II TG, wyjechali na wycieczkę zawodoznawczą do Kompleksu Wczasowego „SANDRA SPA” w Karpaczu. Obiekt jest położony w samym centrum miasta w dolinie Łomnicy i jej dopływów u podnóża Śnieżki. Stanowi on doskonałą bazę pobytów rodzinnych, rehabilitacyjnych, dla odnowy i relaksu - SPA, a także konferencyjno - integracyjnych dla Firm.
      Celem wycieczki było poznanie organizacji i technik pracy w obiekcie hotelarskim ze szczególnym uwzględnieniem pracy w recepcji oraz służby pięter. Ponadto uczniowie zapoznali się ze standardami obsługi obiektu, jego wyposażeniem oraz usługami, które świadczy Kompleks. Po odbytym szkoleniu uczniowie skorzystali z atrakcji znajdujących się w ofercie odwiedzanego obiektu (basen, kawiarnia, sala gier).

Drukuj

„Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” - standaryzacja

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 12 kwietnia 2017r. uczniowie klasy czwartej  technikum w zawodzie technik informatyk  wzięli udział w organizowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu standaryzacji tj.  próbnym zastosowaniu materiałów egzaminacyjnych    z zakresu części pisemnej  egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.14: „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” .

 

 

Drukuj

SZKOLENIE DZIECI Z PIERWSZEJ POMOCY

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy
    Dnia 21 kwietnia 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy dla 40 uczniów klas II – III. Przeprowadzone zostały przez uczniów klasy II ratownictwa medycznego i promocji zdrowia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktorów. Temat warsztatów to: pierwsza pomoc przy krwotokach i złamaniach; pierwsza pomoc przy omdleniu; resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień. Szkolenie prowadzone było zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejską Radę Resuscytacji.
    Nasi ratownicy i Mali Odkrywcy stworzyli udane duety. Możemy czuć się bezpiecznie - ich rączki potrafią uratować czyjeś życie.

Drukuj

Uczniowie z technikum organizacji reklamy w roli ankieterów

Opublikowano w Aktualności

     W dniu 11.04.2017r. uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik organizacji reklamy przeprowadzili badania ankietowe w centrum Lubania.
      Ankieta została przygotowana przez uczniów w czasie zajęć z teorii marketingu i dotyczyła opinii mieszkańców Lubania na temat niedawno otwartej galerii handlowej "Inbag". Zajęcia miały na celu zebranie danych do przygotowania raportu oraz ćwiczenie otwartości i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu.