A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Anatol Sawicki - Patronem Klas Mundurowych

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 12 stycznia 2018r uczniowie z klas proobronnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej wybierali patrona klas mundurowych. Został nim Anatol Sawicki.
     Postać Patrona powinna stanowić dla kadetów wzór postawy, a Jego historia powinna być dla uczniów inspiracją w ich ścieżce rozwoju. Wyboru Patrona dokonano z uwzględnieniem lokalnej historii i tradycji. W ramach popularyzacji wiedzy o Patronie już niedługo szkoła przeprowadzi konkurs tematyczny poświęcony Anatolowi Sawickiemu.
     Zadanie zostało zlecone w ramach nowego programu wychowawczego klas mundurowych objętych pilotażowym programem „Edukacji Wojskowej” pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.


Monika Łyp
Eliza Sławińska

Drukuj

WIZYTA STUDENTÓW Z AIESEC

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wizyta studentów z AISEC Wizyta studentów z AISEC
      W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej po raz kolejny dołączył do projektu edukacyjnego organizowanego przez organizację studencką AIESEC. W dniach od 5 do 9 lutego 2018r. gościliśmy w szkole studentów z Turcji, Ukrainy i Brazylii. Przez cały tydzień Furkan, Nataliia i Nathan prowadzili multimedialne warsztaty językowe, opowiadając o swoich krajach, ich kulturze i historii. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat życia w tych krajach. Mogli jednocześnie doskonalić swoje umiejętności językowe, ponieważ zajęcia odbywały się w języku angielskim.
     Szkolnymi koordynatorami projektu byli nauczyciele języków obcych. W swoich domach studentów gościli: Piotr Sędłak z klasy III TL, Miłosz Stolarz z klasy II TL i Kacper Harapin
z II TL.
    Wizyta studentów z AIESEC dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Liczymy na to, że w następnym roku kolejna grupa studentów zagości w naszej szkole.

Drukuj

Spotkanie ze studentem Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wizyta studenta Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni Wizyta studenta Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni
      W dniu 09.02.2018r. gościliśmy w naszej szkole mat pchor. Marcina Sławińskiego – studenta II roku na wydziale Mechaniczno – Elektrycznym na kierunku mechatronika w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podchorąży omówił możliwości studiowania absolwentów naszej szkoły na studiach cywilnych oraz wojskowych, przedstawiając  przy tym szczegóły dotyczące rekrutacji.
     Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia z tradycjami i bogatą historią. AMW jako jedyna z uczelni wojskowych działa nieprzerwanie do dziś, kształcąc podchorążych, studentów cywilnych oraz kadry marynarskie. Kształcenie w Akademii odbywa się na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych w obszarze nauk technicznych, społecznych i humanistycznych. W Akademii można podjąć naukę na czterech wydziałach:

Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

      Badania Biblioteki Narodowej w 2016 roku wykazały, że 37% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Co dziesiąty Polak czyta 7 i więcej książek rocznie. Aż 63% rodaków nie czyta w ogóle książek (www.bn.org.pl/.../1338-czytelnictwo-polakow-2016-–-raport-biblioteki-narodowej). Dlatego w wyniku prac Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury i „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. W przygotowanie, a także koordynację dokumentu zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury. Program obejmuje promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze. Biblioteka ma być jedną z podstawowych przestrzeni kontaktu z książką.

Drukuj

XII POWIATOWY KONKURS „MISTRZ ORTOGRAFII 2017/2018”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
      Co roku Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu organizuje Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W gronie laureatów tegorocznego konkursu „MISTRZ ORTOGRAFII 2017/2018” znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły. Aleksandra Oberda z klasy 3 LR zajęła II miejsce, zaś Maja Jankowska z klasy 1 TLG - miejsce III.

Serdecznie gratulujemy !