A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Studenci z Chin, Brazylii oraz Indii w KZL-u !

Opublikowano w Aktualności

    W dniach 14 - 18 stycznia 2019 r. po raz kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe i kulturoznawcze prowadzone przez studentów z różnych stron świata w ramach międzynarodowego projektu AIESEC.  
    Gajula Manoj z Indii, Jasmin Bulhoes Bittencourt z Brazylii oraz Wei Peng z Chin przez cały tydzień opowiadali o kulturze, historii, geografii i religii swoich ojczystych krajów. Na czas pobytu zostali ugoszczeni przez uczniów naszej szkoły. Dzięki przygotowanym przez wolontariuszy multimedialnym warsztatom językowym, uczniowie mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również przełamać barierę językową poprzez aktywny udział w zajęciach. Ta cykliczna współpraca ma na celu poszerzanie świadomości wielokulturowej oraz promowanie postaw tolerancji wśród młodzieży.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku studenci również odwiedzą naszą szkołę. Dziękujemy, że byliście z nami!

Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Opublikowano w Aktualności

    Badania Biblioteki Narodowej w 2016 roku wykazały, że 37% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Co dziesiąty Polak czyta 7 i więcej książek rocznie. Aż 63% rodaków nie czyta w ogóle książek. Dlatego w wyniku prac Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury i „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. Program obejmuje  promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze.  Biblioteka ma być jedną z podstawowych przestrzeni kontaktu z książką.
    Dlatego biblioteka szkolna w Czteroletnim Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu po złożeniu wniosków została zakwalifikowana do Programu. Na zakup nowości wydawniczych Szkoła otrzymała w latach 2017-2018 wsparcie finansowe  w wysokości 20 000,00 złotych (20 % to środki własne Starostwa Powiatowego w Lubaniu jako organu prowadzącego i 80 % to środki pochodzące z budżetu państwa).

Drukuj

Znaczenie czytelnictwa w rozwoju młodzieży

Opublikowano w Aktualności

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu. W dzisiejszym świecie książka nie jest dla młodzieży ani jedynym źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego zatem warto po nią sięgać?

Specjaliści, zajmujący się rozwojem dzieci i młodzieży, podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.

Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe młodzieży, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Elokwencja i łatwość wypowiadania się podnosi poczucie własnej wartości, buduje pewność siebie i pomaga w karierze zawodowej. Badania dowodzą, że ludzie regularnie czytający lepiej wypadają w testach i na egzaminach, a ich zdolności poznawcze są wysokie przez całe życie.

 

Drukuj

EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ
      08 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej odbył się egzamin końcowy dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z przedmiotu: edukacja wojskowa. Egzamin składał się z dwóch części:
    - egzamin z praktycznej znajomości budowy broni,
    - egzamin praktyczny ze strzelania z broni pneumatycznej.

      15 stycznia 2019 r. na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu ci sami uczniowie przystąpili do egzaminu kończącego szkolenie z edukacji wojskowej w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej.
     Uczniowie poddani byli sprawdzeniu wiedzy w formie testu oraz sprawdzeniu umiejętności praktycznych z takich zagadnień jak: taktyka, szkolenie strzeleckie, szkolenie medyczne, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno – saperskie, regulaminy wojskowe i musztra, wychowanie fizyczne.

Drukuj

Zebranie z rodzicami - 17.01.2019r

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 

  • 17.01.2019r. (czwartek) godz. 16.00

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

2 LR/LW

Monika Mela

1

2

3 LR/LW

Eliza Sławińska

28

3

1 TG/TH

Marta Szymańska

14

4

1 TI

Monika Łyp

13

5

1 TL

Iwona Szwarczyńska

18

6

1 TR

Monika Ozga

26

7

2 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

2

8

2 TL

Marta Kabata

17

9

2 TH

Anna Prejbisz

23

10

2 TI

Joanna Zdanowicz

12

11

3 TG/TH

Dorota Ołpińska

11

12

3 TI/TR

Magdalena Sibilska

22

13

3 TL

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

24

14

4 TG

Agnieszka Jasińska-Dinsber

5

15

4 TH

Grażyna Sawicka

i2

16

4 TI

Barbara Miszkowska

2a

17

4 TL

Monika Połetek

25

18

4 TR

Mariusz Korecki

6

19

1a BS

Grażyna Redźko

4

20

1b BS

Konrad Rutkiewicz

4a

21

2a BS

Maria Wyspiańska

27

22

2b BS

Marian Fudala

16

23

3a ZSZ

Ewa Żuławska

i1

24

3b ZSZ

Urszula Hetnar

3

25

3c ZSZ

Piotr Kozaczuk

21