A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Nowe trendy na rynku turystycznym -jak zarabiać na turystyce?

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Nowe trendy w turystyce Nowe trendy w turystyce
      22 marca 2017r.  uczniowie klas hotelarsko-gastronomicznych wysłuchali  interesującego wykładu   przeprowadzonego przez  dr Piotra Gryszela  - pracownika naukowo-dydaktycznego z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Wykład na temat nowych  trendów na rynku turystycznym,  poparty obrazowymi przykładami,  zawierał  dużo ciekawych i trafnych uwag oraz nowych  spostrzeżeń  wynikających z  obserwowanych  zmian , jakie zachodzą  w sferze potrzeb, preferencji i motywacji wyjazdów wśród aktualnych i przyszłych turystów oraz z coraz większej konkurencji na rynku turystycznym .

Drukuj

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów ZSZ

Opublikowano w Aktualności

     22.03.2017r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach:  fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych  murarz-tynkarz, elektryk oraz  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym oferty staży w Niemczech realizowanych w ramach projektu pt.: „Moja przyszłość to Europa 2- zagraniczne staże zawodowe”.
     Podczas spotkania z młodzieżą  pani Monika Przeniosło  reprezentująca  Fundację LearnCo   omówiła zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz regulamin pobytu na stażach.

 

 

Drukuj

Gdzie studiować?

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 20 marca 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze. To już kolejne ze spotkań mających na celu zaprezentowanie tegorocznym maturzystom oferty studiowania i pomoc w dokonaniu wyboru, czy i gdzie studiować.

 

 

Drukuj

Powiatowa debata nt. „Jak dostosować się do trendów współczesnego rynku pracy?”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
II Moduł Powiatowej Debaty o Pracy II Moduł Powiatowej Debaty o Pracy
        Dnia 17.03.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyła się Powiatowa Debata o Pracy pt. „Jak dostosować się do trendów współczesnego rynku pracy?”.
        Debata zorganizowana została w ramach projektu REGSI, czyli Regionalnego Systemu Informacji Edukacyjno- Zawodowej południowo- zachodniego regionu województwa dolnośląskiego. Organizatorami debaty byli: Starosta Powiatu Lubańskiego, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego: ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu i ZSP im. S. Drzewieckiego w Lubaniu.

     Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00. W czasie modułu pierwszego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego pracowali w zespołach branżowych: w ramach obszaru turystycznego (zespół pracował pod czujnym okiem Pani Moniki Ozgi, nauczyciela przedmiotów zawodowych z ZSP im. KZL w Lubaniu), obszaru administracyjno- usługowego (zespół wspierany przez Panią Mirosławę Konefał, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych z ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu) i obszaru elektryczno- elektronicznego oraz mechanicznego (opiekunami zespołu były panie Elżbieta Jabłońska z ZSP im. S. Drzewieckiego i Magdalena Sibilska z ZSP im. KZL, obie panie uczą przedmiotów zawodowych w ww. technikach).

Drukuj

ZAWODY

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Sukcesy sportowe Sukcesy sportowe
    W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2016/2017 nasi uczniowie odnieśli sukcesy na arenach sportowych powiatu, strefy jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska.
    Największym sukcesem było zajęcie III miejsca w finale dolnośląskim w piłce halowej chłopców. Po zdobyciu mistrzostwa powiatu oraz zaciętym finale strefowym w Kamiennej Górze, w którym nasi uczniowie okazali się najlepsi, 8 marca w finale dolnośląskim w Świebodzicach reprezentacja szkolna zajęła III m, nie przegrywając żadnego meczu i uzyskując 3 remisy ze szkołami z Wrocławia (4:4), Złotoryi (0:0) oraz Świebodzic (0:0). Szkołę reprezentowali: Krystian Depka, Kamil Młynarski, Tomasz Niemirski, Tomek Ptaszkowski, Michał Puzio, Łukasz Romańczuk, Oskar Rymer, Oskar Sandecki, Kamil Sitek, Marcin Szpak i Emil Zawada. Opiekunami byli p. Tomasz Sadowski oraz p. Konrad Rutkiewicz.