A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Stypendia dla uczniów najzdolniejszych zawodowo

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Eins, due, tres – nowy projekt w KZLu Eins, due, tres – nowy projekt w KZLu
     W dniu 19 listopada 2019 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego odebrało z rąk Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego decyzje o przyznaniu stypendium naukowego.
    Stypendium w wysokości 11.000 zł, płatne w 11 ratach miesięcznych po 1.000 zł współfinansowane jest ze środków projektu „Zawodowo i praktycznie” realizowanego w ramach działania 10.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy  osiągnęli najwyższe wyniki, zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz Programem stypendialnym, kształcący się w jednym z 10 zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.
Drukuj

"Niemiecki=sukces w zawodzie"

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
    "Niemiecki=sukces w zawodzie" to projekt przygotowany przez Goethe Institut dla uczniów i nauczycieli techników i szkół branżowych. Celem projektu było uświadomienie młodzieży roli języka niemieckiego w planowaniu kariery zawodowej i nawiązaniu współpracy między nauczycielami języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych. Projekt obejmował dwa konkursy: "Zawodowa ściana" i "Mój zawód-moja przyszłość" oraz wyjazd studyjny do Hamburga, gdzie dyrektorzy i nauczyciele szkół, które odniosły sukces w konkursach, zapoznali się z dualnym systemem kształcenia w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę kształcącą w branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz technikum elektromechaniczne. Praktyczną część nauki zawodu można było obserwować w firmie Still. Zdobyta wiedza w przyszłości może przełożyć się na wspieranie uczniów w nauce języka niemieckiego i kreowanie kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że uczniowie zachęceni sukcesem Szymona wezmą udział w kolejnych konkursach.

Drukuj

MATURA PRÓBNA W KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
MATURA  PRÓBNA  W KZL  MATURA  PRÓBNA  W KZL
     Od 19 do 22 listopada 2019 r. uczniowie klas maturalnych mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas próbnych egzaminów maturalnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.
W pierwszym dniu – podczas egzaminu z języka polskiego – uczniowie analizowali teksty Anety Załazińskiej i Olgi Tokarczuk. Następnie w rozprawce argumentacyjnej zastanawiali się, czy powrót do domu uszczęśliwia. Ci, którzy lubią poezję, mogli podjąć się interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Akrobata”.
     Na egzaminie z matematyki, po wskazaniu poprawnej odpowiedzi w 25 zadaniach zamkniętych, uczniowie rozwiązywali m. in.: nierówność, obliczali długość promienia okręgu, przekątnej kwadratu, objętość ostrosłupa, wykonywali zadanie z prawdopodobieństwa.
    Trzeciego dnia w trakcie egzaminu z języka angielskiego maturzyści opisywali szczególnie przydatny w życiu gadżet elektroniczny. Natomiast uczniowie zdający język niemiecki pisali e-maila do koleżanki z Niemiec na temat znajomej, która chce po maturze zrobić roczną przerwę od nauki.

Drukuj

II miejsce w Drużynowych Zawodach Pływackich

Opublikowano w Aktualności

19 listopada 2019 roku w Lubaniu odbył się Finał Powiatowy Drużynowych Zawodów Pływackich. W zawodach startowali uczniowie ze szkół powiatu lubańskiego, którzy rywalizowali ze sobą  w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 6 x 50 m stylem dowolnym.

     Nasza drużyna wywalczyła II miejsce. W skład sztafety chłopców weszli: Patryk Łuczko, Oskar Pietkiewicz, Oliwier Czuchryta, Filip Pasiak, Jakub Krakowski oraz Jakub Skórniak. Uczniowie uzyskali czas 03:27,43.

W konkurencjach indywidualnych:

Drukuj

Ślubowanie uczniów klasy proobronnej w 101 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości

Opublikowano w Aktualności

     11 listopada 2019 r. w 101 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej proobronnej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod patronatem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, którą zakończył przepiękny występ dzieci i młodzieży z lubańskich szkół .
     Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych o profilu proobronnym nad którymi patronat sprawuje Komendant Ośrodka złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły rozpoczynając tym samym swoją przygodę z mundurem.