A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Egzamin zawodowy

Opublikowano w Ważne informacje

EGZAMIN ZAWODOWY

 

Informacje dotyczące organizacji nowego egzaminu zawodowego znajdują się na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY. Przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poszczególnych zawodów i kwalifikacji są dostępne na stronie www.cke.edu.pl

 

   Terminy przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku http://www.zspimkzl.pl/zspimkzl/pdf/terminy_przeprowadzania_egzaminow.pdf