A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik spedytor

Opublikowano w Kierunki kształcenia

    Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
  • prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
  • monitorowania przebiegu procesu transportowego.

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

- Podjęcie pracy zawodowej w:

  • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
  • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
  • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
  • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.