Drukuj

Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy

     Uczniowie technikum organizacji reklamy poznają zagadnienia związane z wykonywaniem usług i środków reklamowych, projektują plakaty, bilbordy, ulotki, przygotowują filmy reklamowe z użyciem najnowszych programów i technologii. Uczą się również organizować i przeprowadzać kampanie reklamowe, dobierać odpowiednie formy reklamy i media. Technik organizacji reklamy posiada wiedzę z zakresu analizy badań marketingowych, pozyskiwania zleceń, prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz negocjacji, zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań oraz pracy w agencjach reklamowych.

W technikum uzyskuje się 2 kwalifikacje:

A.26 - sprzedaż produktów i usług reklamowych;

A.27 organizacja kampanii reklamowej.

Obie kwalifikacje składają się na tytuł technik organizacji reklamy.

W zestawie przedmiotów zawodowych znajdą się m.in.:

  • ekonomia z elementami prawa;
  • marketing;
  • public relations;
  • organizacja sprzedaży;
  • pracownia reklamy;
  • rysunek i liternictwo;
  • grafika komputerowa;
  • organizacja kampanii reklamowej;
  • język obcy branżowy.

 Możliwości zatrudnienia

Absolwent technikum w zawodzie technik organizacji reklamy będzie miał możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ DLA LUDZI KREATYWNYCH, AMBITNYCH, OTWARTYCH NA NOWE WYZWANIA!