Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. KZL w LUBANIU

 Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby chętnych po zakończeniu naboru.

 Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:     

Przedmiot

TYP SZKOŁY

LJ

LW

TG

TH

TI

TK

TL

TR

BS

 

j. polski

X

X

X

X

X

X

X

X

X

j. obcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

matematyka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemia

 

 

X

 

 

X

 

 

 

geografia

X

X

 

X

 

 

X

 

 

informatyka

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 Ilość punktów za oceny z wybranych przedmiotów

 

Dodatkowo gimnazjalista może otrzymać maksymalnie

 28 punktów

 za udokumentowane na świadectwie:

  

 

 Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych

do poszczególnych typów szkół

 

Typ szkoły

LJ

LW

TG

TH

TI

TK

TL

TR

BS

Liczba punktów

90

90

60

60

60

60

60

60

40

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2017/2018

dla absolwentów gimnazjów