Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2018/2019 dla absolwentów gimnazjów

 

 

 

Dla chętnych uczniów Technikum

we wszystkich proponowanych zawodach

oferujemy dodatkowo

realizację innowacji

„Przysposobienie wojskowe”

w formie 2 godzin dodatkowych zajęć (1 raz w tygodniu).

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. KZL w LUBANIU

 Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby chętnych po zakończeniu naboru.

 Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:

 

 Ilość punktów za oceny z wybranych przedmiotów

 

Dodatkowo gimnazjalista może otrzymać maksymalnie

 28 punktów

 za udokumentowane na świadectwie:

  

 

 Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych

do poszczególnych typów szkół

 

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2017/2018

dla absolwentów gimnazjów