A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik logistyk

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Mocne strony technikum w zawodzie technik logistyk:


- możliwość zdobycia najbardziej poszukiwanego zawodu na współczesnym rynku pracy
- wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (przewyższająca średnią zdawalność w województwie i w kraju)
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach
- praktyki zawodowe u wiodących pracodawców z branży TSL
- zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus Plus (Hiszpania, Włochy, Niemcy)
- udział w programach unijnych umożliwiających udział w kursach kwalifikacyjnych, wycieczkach zawodoznawczych, płatnych stażach uczniowskich
- stypendia dla najlepszych uczniów
- baza dydaktyczna umożliwiająca realizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod kreatywnych

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.04- Organizacja transportu

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:


- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
- zarządzania zapasami,
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
- zarządzania gospodarką odpadami,
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

    Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2022/2023

 

 

REKRUTACJA  WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE

>>>ZOBACZ<<<

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2017/2018

dla absolwentów gimnazjów

Drukuj

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

 • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

 • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

 • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

 • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.

 

 

Drukuj

Liceum ogólnokształcące

Opublikowano w Kierunki kształcenia

W Liceum Ogólnokształcącym dajemy możliwość realizacji planów uczniom, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami humanistycznymi. Szkoła wspiera ich zainteresowania i uzdolnienia. To przede wszystkim z myślą o nich co roku nauczyciele proponują szeroką ofertę konkursów z przedmiotów humanistycznych. W tradycję szkoły wpisały się m.in.:

 • Szkolny Konkurs Recytatorski
 • Szkolny Konkurs Ortograficzny
 • Szkolna Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach Szkolny
 • Konkurs Wiedzy o Sybirakach
 • Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Pawła II.

 

Konkursy stanowią eliminacje do rywalizacji na wyższym szczeblu (włącznie z ogólnopolskim). Uczniowie szczególnie zainteresowani historią uczestniczą w spotkaniach Koła Historycznego , a Izba Pamięci ,mieszcząca się w budynku szkoły, daje możliwość poznawania ,,żywej historii”.

Nauczyciele języków obcych razem z uczniami realizują ciekawe projekty. Ich częścią są wycieczki przedmiotowe. Projekty sprzyjają m.in. rozwijaniu umiejętności językowych oraz poszerzaniu wiedzy o kulturze krajów obcojęzycznych.

Uczniowie liceum są aktywnymi współtwórcami programów artystycznych przygotowywanych na różne okazje. Uczestniczą w próbach, realizują własne pomysły, słowem – wykorzystują swoje twórcze możliwości. Obycie sceniczne szlifują na spotkaniach Koła Teatralnego.

 

Nauka w liceum sprzyja realizowaniu ambicji. To przede wszystkim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego stają się stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Starosty Lubańskiego. Co roku klasy licealne odnotowują bardzo wysoki procent zdawalności egzaminu maturalnego, który otwiera absolwentom drogę do dalszego kształcenia. Większość z nich z powodzeniem kontynuuje naukę na wyższych uczelniach bądź w szkołach pomaturalnych.

Absolwenci liceum to osoby śmiało wkraczające w dorosłość. Trzyletni pobyt w szkole wyposaża ich nie tylko w wiadomości i umiejętności, ale również w cechy, które pomagają im odnosić w przyszłości mniejsze i większe sukcesy.

Drukuj

Liceum ogólnokształcące proobronne

Opublikowano w Kierunki kształcenia

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w trzyletnim liceum ogólnokształcącym proobronnym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie maja rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty:

 • przysposobienie wojskowe, które zastąpiło dotychczasowe przysposobienie obronne; zwiększono liczbę godzin dydaktycznych, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczono na realizację zagadnień z tego przedmiotu;
 • język angielski o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię o charakterze wojskowym;
 • wychowanie fizyczne o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu szkolenia fizycznego obowiązującego w siłach zbrojnych RP.

 Podstawowym celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym proobronnym jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu przysposobienia wojskowego zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła umożliwia ponadto:

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych;
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych;
 • ukończenie szkolenia wojskowego z zakresu działań rozpoznawczych i uzyskanie świadectwa honorowanego przez Ministerstwo obrony Narodowej, dzięki któremu łatwiejsza staje się droga dostania się w przyszłości na uczelnie wojskowe.

 

Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego pod patronatem OSS SG powinien umieć:

 • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej;
 • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych;
 • szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje;
 • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach;
 • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 

Opracowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w liceum ogólnokształcącym proobronnym program wdrożeniowy w zakresie przysposobienia wojskowego był konsultowany ze specjalistami wojskowymi i cywilnymi. Szkolenie w klasie o profilu przysposobienia wojskowego uwzględnia potrzeby i specyfikę działania Straży Granicznej jak i Wojsk Lądowych .

Jednostką patronacką ZSP im KZL Liceum Ogólnokształcącego w Lubaniu jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Od dnia 06.09.2008 nasza szkoła została objęta dodatkowymi patronatami przez 62 KS „Commando” i 23 Śląską Brygadę Altylerii z Bolesławca , które mają duże doświadczenia w organizacji obozów wojskowych, których przedmiotem szkolenia są:

 • budowa i użytkowanie samolotu wielozadaniowego PZL – 104;
 • udział w lotach zapoznawczych PZL – 104,
 • taktyka działań rozpoznawczych i technik interwencyjnych,
 • ratownictwo medyczne,
 • szkolenie strzeleckie z broni krótkiej CZ – 75,
 • szkolenie minerskie,
 • naziemne szkolenie spadochronowe,
 • techniki wysokościowe,
 • terenoznawstwo,
 • atletyka terenowa,
 • rozpoznanie chemiczne,
 • techniki przetrwania,
 • służba wartownicza.