A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017  (.pdf)

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 ♦♦♦
TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(PROOBRONNE) (LW)
z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego, języka niemieckiego i geografii


♦♦♦
TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(RATOWNICTWO MEDYCZNE) (LR)
z rozszerzonym nauczaniem języka obcego, biologii i chemii


♦♦♦
CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK INFORMATYK (TI)


♦♦♦
CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TG)


♦♦♦
CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK HOTELARSTWA  (TH)


♦♦♦
CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (TR)


♦♦♦
CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK LOGISTYK (TL)

NOWOŚĆ!!!

CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODZIE
TECHNIK SPEDYTOR (TS)

♦♦♦
TRZYLETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (ZSZ)

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. KZL w LUBANIU

Sposób obliczania punktów rekrutacyjnych:

Przedmioty punktowane do poszczególnych typów szkół


 Ilość punktów za oceny z wybranych przedmiotów

 

Punkty z egzaminu gimnazjalnego

     Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o  społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowozytnego na poziomie podstawowym - mnożymy przez 0,2.

 

 

 

Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół: