Drukuj

Liceum ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym dajemy możliwość realizacji planów uczniom, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami humanistycznymi. Szkoła wspiera ich zainteresowania i uzdolnienia. To przede wszystkim z myślą o nich co roku nauczyciele proponują szeroką ofertę konkursów z przedmiotów humanistycznych. W tradycję szkoły wpisały się m.in.:

  • Szkolny Konkurs Recytatorski
  • Szkolny Konkurs Ortograficzny
  • Szkolna Olimpiada Historyczna
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach Szkolny
  • Konkurs Wiedzy o Sybirakach
  • Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Pawła II.

 

Konkursy stanowią eliminacje do rywalizacji na wyższym szczeblu (włącznie z ogólnopolskim). Uczniowie szczególnie zainteresowani historią uczestniczą w spotkaniach Koła Historycznego , a Izba Pamięci ,mieszcząca się w budynku szkoły, daje możliwość poznawania ,,żywej historii”.

Nauczyciele języków obcych razem z uczniami realizują ciekawe projekty. Ich częścią są wycieczki przedmiotowe. Projekty sprzyjają m.in. rozwijaniu umiejętności językowych oraz poszerzaniu wiedzy o kulturze krajów obcojęzycznych.

Uczniowie liceum są aktywnymi współtwórcami programów artystycznych przygotowywanych na różne okazje. Uczestniczą w próbach, realizują własne pomysły, słowem – wykorzystują swoje twórcze możliwości. Obycie sceniczne szlifują na spotkaniach Koła Teatralnego.

 

Nauka w liceum sprzyja realizowaniu ambicji. To przede wszystkim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego stają się stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Starosty Lubańskiego. Co roku klasy licealne odnotowują bardzo wysoki procent zdawalności egzaminu maturalnego, który otwiera absolwentom drogę do dalszego kształcenia. Większość z nich z powodzeniem kontynuuje naukę na wyższych uczelniach bądź w szkołach pomaturalnych.

Absolwenci liceum to osoby śmiało wkraczające w dorosłość. Trzyletni pobyt w szkole wyposaża ich nie tylko w wiadomości i umiejętności, ale również w cechy, które pomagają im odnosić w przyszłości mniejsze i większe sukcesy.