A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Historia

Opublikowano w O szkole

Historia naszej szkoły rozpoczyna się w 1946 roku. Od czasu, kiedy Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa inaugurowała swoją działalność, dzieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej sześćdziesiąt lat, ale łączy historia jednej szkoły. Szkoła zmieniła budynek, nazwy, kierunki kształcenia, ale zachowała swoją tradycję.

Obecnie jesteśmy jedną z największych szkół w powiecie lubańskim. Zyskaliśmy prestiż w środowisku dzięki wspólnym staraniom zespołu kierowniczego, kadry nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi. Dbamy o dobrą jakość pracy. Posiadamy Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Uczniom, Super Szkoły oraz Tytuł Szkoły z Klasą, a ten tytuł w tym roku otrzymali również nasi nauczyciele.

Domeną szkoły są przede wszystkim nasi uczniowie, ale również nasza baza dydaktyczna. Posiadamy pięć sal informatycznych ze stałym łączem internetowym, tablice multimedialne oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, profesjonalną i nowoczesną pracownię gastronomiczną a także bogatą bazę sportową. Dodatkowo na terenie całej szkoły działa sieć bezprzewodowa WiFi, z której korzystają nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz uczniowie naszej szkoły.

Komfort pracy i nauki zapewniają odnowione, jasne pomieszczenia oraz bardzo dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe, a wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole gwarantuje całodobowy monitoring i oddani, solidni pracownicy szkoły.

Budynek szkoły przeszedł ostatnio poważną modernizację obejmującą docieplenie, wymianę okien, drzwi oraz wykonanie nowej elewacji.

Szkoła oferuje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Atrakcyjność szkoły wyraża się ponadto w ogólnodostępnej bazie informatycznej, zwłaszcza nowoczesne i doskonale wyposażone Centrum Multimedialne.

Wychowankowie mają możliwość uzyskania w każdej chwili pomocy od wychowawcy i nauczycieli. Świetna kadra nauczycielska stwarza przyjazną atmosferę oraz narzuca wysoki poziom nauczania.

ZSP im. KZL słynie z tego, że „dużo się w nim dzieje”. Kreatywność młodzieży, dyrekcji i grona pedagogicznego znajduje swój wyraz w licznych imprezach szkolnych: apelach okolicznościowych, wycieczkach, obozach klas liceum wojskowego, andrzejkach, mikołajkach, walentynkach, dniach sportu itp.

Rodzice cenią stojącą na wysokim poziomie informatyzację szkoły, dobry kontakt z nauczycielami i wychowawcami, zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w rozwój szkoły, miłą i przyjazną atmosferę oraz skutecznie realizowane programy profilaktyczne.

KZL należy do szkół najbardziej przyjaznych uczniom, jest otwarta długo po zakończeniu zajęć dydaktycznych, organizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne, przygotowuje do obowiązujących w Unii Europejskiej standardów edukacyjnych.

Atuty KZL wydają się zauważać wybierający tę szkołę uczniowie – z każdym rokiem przybywają coraz bardziej ambitni, z dobrymi świadectwami gimnazjalnymi.

Drukuj

Certyfikaty

Opublikowano w O szkole

Nasza szkoła posiada zaszczytne tytuły:

 • "SZKOŁĄ PRZYJAZNA UCZNIOM"

 • "SUPER SZKOŁA"

 • "SZKOŁA Z KLASĄ"

 • "SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

 • "BEZPIECZNEJ SZKOŁY"
 • "PROWADZIMY WF Z KLASĄ"

 • "WIARYGODNA SZKOŁA"

 

                                                 

                                     
 
     
 
               

 

 

 
 

Drukuj

STYPENDYŚCI

Opublikowano w O szkole

Stypendyści Starosty Lubańskiego


                                 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 • 2005/2006
Paulina Wiertelak II LO,
Katarzyna Pręczewska II LO
 
 •  2005/2006
Sandra Góralczyk I LPs
Konrad Kocura
 •  2007/2008
Marta Kaczmarek I LO,
Anna Jeżowska II TG
 •  2006/2007
Aneta Klopsch II TG,
Justyna Łatyszonek I LO,
Sandra Góralczyk II LPs,
 • 2008/2009
Aleksandra Switka II LO,
Marta Kaczmarek II LO
 
 • 2007/2008
Aneta Klopsch III TG,
Sylwia Smajda III LPs,
Katarzyna Kożuch II LO,
 • 2009/2010
Urszula Piechota III ATI,
Ewelina Dec IV THO
 
 • 2008/2009
Aneta Klopsch IV TG,
Katarzyna Kożuch III LO
 • 2010/2011
Katarzyna Czerner II TT,
Olga Mikołajewicz IV TT
 
 •  2009/2010
Bożena Stypczyc,
Maciej Świtka
 • 2011/2012
Olga Kaczorowska IV TT,
Katarzyna Czerner III TT
 
 •  2010/2011
Patrycja Jasińska III TT,
Ilona Koziołkiewicz II LW
 • 2012/2013
Judyta Swerczyk III TH,
Katarzyna Czerner IV TT
 
 •  2011/2012
Ilona Koziołkiewicz III LW,
Patrycja Jasińska III TT
 • 2013/2014
Judyta Swerczyk IV TH,
Rafał Grabosz IV TI
 
 • 2012/2013
Rafał Grabosz III TI,
Ewa Rajszczak III LO
 • 2014/2015
Justyna Bartkiewicz III TR,
Zyta Fischer IV TG
 
 • 2013/2014

Jannie Veer IV TH

 • 2016/2017
Dorota Mazur  III TR,
 Michał Marciniak IV TI
 
 • 2014/2015

Gruszka Michaela IV TH,
Senkowska Natalia II LW

 • 2018/2019

Nikola Kornet

Aleksandra Malamis

 
 • 2015/2016

Justyna Bartkiewicz klasa IV TR,
Klaudia Zawojek klasa III LO

 •  2019/2020

Nikola Kornet

Marcelina Szczepaniak

 
 • 2016/2017

Aleksandra Oberda II LR,

Klaudia Pełka II TG

 
 • 2019/2019

Aleksandra Ostrowska

Żaneta Andruchów

 • 2019/2020

Żaneta Andruchów

Aleksandra Malamis

 

  
 • 2013/2014
Judyta Swerczyk IV TH,
Rafał Grabosz IV TI