A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Eliza Cymerman lauretką ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Eliza Cymerman Eliza Cymerman
    Eliza Cymerman z klasy 3 L J Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Instytutu Goethego pod nazwą „Sei Amabassadeur*in der deutschen Sprache” („Zostań ambasadorem / ambasadorką języka niemieckiego”) i została laureatką tego konkursu. Finał, rozdanie nagród i dyplomów oraz warsztaty odbyły się w Warszawie w dniu 13 maja 2022. Dyplomy i nagrody wręczała Pani Karin Ende – Dyrektorka Działu Językowego Instytutu Goethego, która pełni także funkcję Zastępczyni Dyrektora ww. Instytutu oraz Pani Justyna Ciecharowska – koordynatorka projektów edukacyjnych w Instytucie Goethego. Wraz z Elizą Cymerman w uroczystościach uczestniczył również jej nauczyciel Paweł Łupicki. Wyjazd trwał kilka dni. Eliza miała także okazję zwiedzić Wrocław oraz Warszawę i zobaczyć najcenniejsze zabytki tych dwóch miast, min. Stare Miasto, najważniejsze kościoły, m.in. Bazylikę Świętego Krzyża, w którym przechowywane są urny z sercami słynnych Polaków, w tym Chopina i Reymonta, Grób Nieznanego Żołnierza, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Warszawski . Eliza otrzymała również zaszczytny tytuł ambasadorki języka niemieckiego przyznawany przez Instytut Goethego. Gratulacje złożyła także Pani Lidia Błażków - Dyrektor ZSZiO im. KZL w Lubaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swą pracą i przychylnością do tego sukcesu, zwłaszcza dyrekcji szkoły oraz Pani Iwonie Szwarczyńskiej, Jakubowi Dolińskiemu i Patrykowi Buciorowi.
Laureatce gratulujemy!!!