A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Finał projektu „Eins, due, tres… – praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Finał projektu Erasmus+ Finał projektu Erasmus+
     W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu od 2014 roku realizowane są wartościowe projekty zawodoznawcze dofinansowane ze środków unijnych, takie jak na przykład projekt „Europejskie Doświadczenie Kluczem do Przyszłości” (program Erasmus+), w ramach którego praktyki zagraniczne na terenie Włoch i Wielkiej Brytanii zrealizowało 70 uczniów kształcących się w trzech zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy, czy projekt „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” (program POWER VET), w którym wzięło udział 61 uczniów kształcących się w pięciu zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk.
   31 grudnia 2021 roku zakończono realizację projektu pod nazwą „Eins, due, tres… – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu”. Nadrzędnym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym.

    W ramach projektu „Eins, due, tres…” odbyło się pięć mobilności, w których wzięło udział 57 uczniów w pięciu zawodach: technik organizacji reklamy (6), technik hotelarstwa (13), technik żywienia i usług gastronomicznych (8), technik informatyk (10) oraz technik logistyk (20). Młodzież odbyła praktyki zawodowe w trzech krajach: Hiszpanii (Torremolinos i Malaga), Niemczech (Berlin) i we Włoszech (Rimini).

     Młodzież, która zdecydowała się na realizację praktyk zagranicznych, wzięła udział w procesie rekrutacji i sumiennie przygotowywała się do wyjazdu. Wszyscy zakwalifikowani do wyjazdu na Erasmusa uczniowie uczestniczyli w specjalnym bloku zajęć z branżowego języka angielskiego oraz w warsztatach kulturowo-pedagogicznych i opracowali anglojęzyczne CV.
    Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na praktyki zagraniczne, uczestniczyli także w telekonferencjach z przedstawicielami organizacji partnerskich, podczas których mówili o własnych doświadczeniach i umiejętnościach oraz preferencjach związanych z miejscem odbywania praktyk. To pozwoliło na właściwy dobór miejsc praktyk i przygotowanie młodzieży do zagranicznych mobilności.
   Warto zaznaczyć, że zagraniczne organizacje partnerskie, z którymi Szkoła podpisała porozumienia, zapewniały zarówno realizację uzgodnionego programu stażu w nowoczesnych przedsiębiorstwach na terenie Malagi, Berlina i Rimini, jak i realizację pakietu kulturowego, animacji kulturalnych i wycieczek dla uczestników mobilności.
      W czasie pobytu w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech uczniom towarzyszyli opiekunowie ze strony szkoły. Ze środków programu Erasmus+ zostały pokryte koszty podróży (bilety lotnicze), zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnione kieszonkowe oraz polisy ubezpieczeniowe uczestników.

   Dzięki zdobytym u pracodawców (hiszpańskich/niemieckich/włoskich) umiejętnościom zawodowym i kompetencjom społecznym niezbędnym na rynku pracy oraz innym umiejętnościom, takim jak wzrost kompetencji międzykulturowych, wzrost samodzielności czy rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności uczestnicy projektu „Eins, due, tres…” z pewnością łatwiej rozpoczną start w dorosłe życie.
     Te niewątpliwie pozytywne aspekty udziału młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu nie byłyby możliwe bez aprobaty Starosty Powiatu Lubańskiego Pana Walerego Czarneckiego i Zarządu Powiatu Lubańskiego oraz działań Pani Lidii Błażków, Dyrektora ZSZiO im. KZL w Lubaniu, i całego Zespołu Projektowego, w skład którego weszli: Edyta Juncewicz-Trela, Agnieszka Minkiewicz, Rafał Śleboda, Katarzyna Jaskółowska, Anna Prejbisz, Monika Mela, Monika Ozga, Anna Bednarska, Joanna Zdanowicz, Iwona Szwarczyńska, Anna Borczyk, Beata Nowicka.