A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Zapraszamy na pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN, który zostanie przeprowadzony w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 14.00. Pokaz jest przeznaczony dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

 

Serdecznie zapraszamy