A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Egzamin z edukacji wojskowej - 2020r.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Egzamin z edukacji wojskowej - 2020r. Egzamin z edukacji wojskowej - 2020r.
    Dnia 21 stycznia 2020 uczniowie z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, którzy realizują program Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" zdawali końcowy egzamin na zakończenie programu nauczania w zakresie edukacji wojskowej. Po egzaminie teoretycznym, pod nadzorem żołnierzy z 23 pułku artylerii z Bolesławca uczniowie zdawali część praktyczną egzaminu.
    Egzamin składał się z 6 części z zakresu: taktyki, terenoznawstwa, regulaminu musztry, pierwszej pomocy, strzelectwa i zagrożeń.

   Żołnierzom - instruktorom z 23 pułku artylerii bardzo dziękujemy za przekazana wiedzę i możliwości szkolenia