A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

III miejsce w biegu „Dla Niepodległej”.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
III miejsce w biegu „Dla Niepodległej” III miejsce w biegu „Dla Niepodległej”
    W dniu 8 listopada 2019r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Szymon Chrząszcz, Marcel Czafurski, Agata Pazicz, Szymon Pietrasiewicz, Kacper Szwałko, Karolina Dudek uczestniczyli w turnieju strzeleckim i biegu „dla NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanym przez 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu i Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej.
   Z okazji „Święta Niepodległości” przygotowano dla 44 drużyn zawody i szkolenia dla klas mundurowych. W turnieju strzeleckim i biegu „dla NIEPODLEGŁEJ” Szymon Pietrasiewicz zajął III miejsce. Oprócz udziału w zawodach uczestnicy szkoleni byli z zakresu musztry, rzutu granatem, rozkładania i składania broni, strzelania z broni krótkiej, rozminowania terenu i poznawali najnowocześniejszy sprzęt wojskowy polskiej i amerykańskiej armii.