A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE DZIECI Z PIERWSZEJ POMOCY W SP4

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie z pierwszej pomocy w SP4 Szkolenie z pierwszej pomocy w SP4
    Dnia 08 listopada 2019 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy dla 40 uczniów klas siódmych prowadzone przez uczniów klasy III ratownictwa medycznego i promocji zdrowia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktorów.
Tematem warsztatów było:
- pozycja bezpieczna;
- pierwsza pomoc przy omdleniu ;
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa przy użyciu AED;
- ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień i to ostatnie cieszyło się wśród dzieci największym zainteresowaniem.

      Szkolenie prowadzone było zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejską Radę Resuscytacji. Ratownicy i uczniowie stworzyli udane duety. Dawka wiedzy z pierwszej pomocy została wykorzystana w praktycznym działaniu. Możemy czuć się bezpieczniej - kolejna grupa młodych ludzi potrafi udzielać pierwszej pomocy i ratować życie.

Opiekun: Eliza Sławińska