A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Pożegnanie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Pożegnanie uczniów ZSZ Pożegnanie uczniów ZSZ
    19 czerwca o godz. 9 odbyła się uroczystość zakończenia edukacji przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W trakcie spotkania najlepszym uczniom wręczono nagrody Dyrektora Szkoły.  Najlepszej uczennicy w zawodzie- Magdalenie Pławiak z klasy IIIA- specjalną nagrodę przyznał Cech Rzemiosł Różnych w Lubaniu.