A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Letni obóz szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Letni obóz szkoleniowy Letni obóz szkoleniowy
     W dniach 10 – 14 czerwca 2019r uczniowie klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego  proobronnego  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu uczestniczyli w letnim obozie szkoleniowym, w ramach Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony wojskowych klas mundurowych – II edycja.
     Uzupełnieniem szkolenia praktycznego uczniów klasy mundurowej jest pięciodniowy, wojskowy obóz szkoleniowy w ramach zintegrowanych zajęć ogólnowojskowych. Młodzież stacjonuje na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę żołnierzy – instruktorów z zagadnień szkolenia strzeleckiego, medycznego, taktyki, terenoznawstwa oraz musztry. Trudy zajęć podczas trwających upałów rekompensują uczniom: amerykańska żołnierska kuchnia i popołudniowe zajęcia na basenie.

     W trakcie obozu młodzież miała możliwość porozmawiać z przedstawicielem Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Panem ppłk Mariuszem Baranowskim i wymienić spostrzeżenia dot. szkolenia.
Na koniec obozu uczniowie zostali poddani sprawdzianowi z przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Egzamin podsumowujący rok szkolenia uczniów klasy mundurowej z Lubania, których edukację od września wspierają instruktorzy 23 pułku artylerii, składał się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Oceniani przez wojskowych instruktorów kadeci mogli zaprezentować swoje umiejętności i poziom wyszkolenia z przedmiotów wojskowych realizowanych w ramach programu w szkole oraz podczas zajęć w jednostce wojskowej.
                                                                                                        ***
     Celem programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Egzamin po zakończeniu pierwszego roku szkolenia stanowił podsumowanie niespełna dwustugodzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego kadetów realizowanego od września ubiegłego roku do czerwca bieżącego.
kpt. Remigiusz Kwieciński
Eliza Sławińska