A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Znamy wyniki konkursu pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”

Opublikowano w Aktualności

    Na konkurs plastyczny -  projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”, pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady” wpłynęło 1409 prac. Komisja wyłoniła 33 najlepsze, przyznała 3 nagrody główne, 10 wyróżnień I stopnia i 20 wyróżnień II stopnia. Projekt naszej uczennicy Marceliny Szczepaniak z klasy I Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy otrzymał wyróżnienie I stopnia.
Serdecznie gratulujemy