A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Dwudniowa wycieczka zawodoznawcza do przedsiębiorstw produkcyjno-logistyczno-transportowych w Legnicy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wycieczka zawodoznawcza TL Wycieczka zawodoznawcza TL
     W dniach 6-7 czerwca 2019 r. piętnastu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  kształcących się w zawodzie  technik logistyk uczestniczyło  w  wycieczce zawodoznawczej realizowanej w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim".
   Wycieczka  zawodoznawcza dla logistyków  została zorganizowana dzięki pomocy i współpracy z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Program wycieczki obejmował  zapoznanie się z organizacją pracy w działach produkcyjno-logistyczno-transportowych przedsiębiorstw działających na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o.  i Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
   Podczas wycieczki  uczniowie  zapoznali  się z  działalnością   tych przedsiębiorstw , z planowaniem produkcji oraz przebiegiem  planowania materiałowego, z  systemem  magazynowym oraz  wyposażeniem magazynów  .Młodzież mogła zwiedzić  obszary produkcyjne i zapoznać się z procesami  logistycznymi na produkcji, pakowaniu i wysyłce towarów.
   Wycieczka zawodoznawcza była doskonalą   okazją  do obserwacji pracy i obsługi   nowoczesnych urządzeń technologicznych i   parku  maszynowego, którym dysponują odwiedzane przedsiębiorstwa.