A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Konferencja podsumowująca projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści"

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Konferencja podsumowująca projekt PPP Konferencja podsumowująca projekt PPP
Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści– zwiększenie szans na   zatrudnienie   uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim"

 11 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej młodzież uczęszczająca do czteroletnich techników w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik informatyk zaprezentowała zaproszonym na konferencję gościom rezultaty projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści– zwiększenie szans na   zatrudnienie   uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" realizowanego w okresie od 02 stycznia 2018 do 31 sierpnia 2019 .

 

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenie organizatorów wydarzenia, min. pani Katarzyna Hudyma, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy , pan dr Jakub Marcinkowski- pracownik naukowy Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zaangażowani w działania projektowe przedstawiciele przedsiębiorstw: pani Iga Bartczak-Dyrektor generalny w Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort , pani Jolanta   Juncewicz- właściciel Firmy PPHU Juniwersal w Lubaniu, pani Danuta Troczyńska - Koordynator Sekcji Szkoleń PGE Oddział Elektrownia Turów Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, pan Łukasz Parecki- Prezes DaSec Sp. z o.o w Lubaniu , pani Ewa Bartków -Specjalista ds. personalnych HR Gerresheimer Bolesławiec S.A. ,pani Mariola Misieczko, Specjalista ds. personalnych HR Dr. Schneider Automotive Polska Sp.z o.o. w Radomierzu.

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk- Annę Kozak i Pawła Hałajko , którzy omówili adresowane do uczniów formy wsparcia w projekcie PPP tj. płatne staże u przedsiębiorców, na terenie Dolnego Śląska , pięciodniowe obozy naukowe (wg branż) pod kierunkiem pracowników   naukowych, siedmiodniowe obozy językowe branżowe , dwudniowe wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne dla każdej z branż oraz skierowane do nauczycieli nauczycieli przedmiotów zawodowych szkolenia m.in. z zakresu ICT, rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów i innowacyjnych metod pracy.

   Na zakończenie konferencji młodzież podziękowała pomysłodawcom, organizatorom, realizatorom projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” oraz pracodawcom, przedstawicielom firm, władzom uczelni wyższej i pracownikom naukowym , nauczycielom i przedstawicielom instytucji zewnętrznych za realną możliwość udziału w różnorodnych formach praktycznego rozwoju zawodowego .