A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 4 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa: Aleksandra Ostrowska i Laura Özkul. Tematem  przewodnim tegorocznej olimpiady było „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych". W etapie centralnym w Kołobrzegu, który zaplanowano w dniach 8-11 kwietnia 2019, wezmą udział najlepsi uczniowie ze wszystkich okręgów.