A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu stypendystkami Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano w Aktualności

     Dwie uczennice naszej szkoły: Żaneta Andruchów z klasy II Liceum Ogólnokształcąego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia oraz Aleksandra Ostrowska z klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów.
    Pani Lidia Błażków, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, w trakcie uroczystego, świątecznego apelu  wręczyła uczennicom stypendia Prezesa Rady Ministrów.
   Pani Dyrektor, w imieniu grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej, serdecznie pogratulowała Żanecie i Oli, ich rodzicom i nauczycielom tak wspaniałego wyróżnienia oraz życzyła kolejnych sukcesów naukowych i osobistych.
   Żanecie i Oli nie brakuje zapału i chęci do zdobywania wiedzy. One wiedzą, że nauka daje szanse na zdobycie wymarzonego zawodu, a jednocześnie przyczynia się do poszerzania horyzontów. Swoją niezwykłą osobowością budują pozytywny i optymistyczny wizerunek młodych ludzi.
Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.