A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Apel bożonarodzeniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Apel bożonarodzeniowy Apel bożonarodzeniowy
21 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. O atmosferę w tym dniu zadbali występujący w przepięknej scenografii uczniowie. Zaśpiewane przez nich kolędy oraz wypowiedziane słowa wprowadziły wszystkich w wyjątkowość tych świąt. Oryginalnym zakończeniem występu były życzenia złożone przez trzech pasterzy:

„Gospodarzu, dobry Panie

Przyjmij od nas to śpiewanie.

A podaj nam rękę szczodrą,

A już zatem miej noc dobrą.

Daszli – wiele uniesiemy,

Daszli mało – nie wzgardzimy.

Jeśli nie dasz – nie łaj jednak,

Słowo dobre pójdzie nam w smak.

 

Jezu – mocny królewiczu.

            Gospodyni i temu domowi.

            Błogosław szczodrze,

            Niech się z łaski Twej ma dobrze.

            Z dziatkami wszystkimi jej,

            Niech nie doznają niczego złego.

            W tym roku i innych wiele,

            Póki dusza jest w tym ciele.

Za kolędę dziękujemy.

Inszym razem co weźmiemy.

Teraz się trzymajcie dobrze.

Niech Wam Jezus da, co szczodrze.”

Świąteczne życzenia złożyła również Pani Lidia Błażków, dyrektor szkoły, która podziękowała uczniom za wspaniały występ, a nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, profesjonalizm i serce, jakie wkładają w pracę z uczniami, tworząc przy tym wspaniałą atmosferę w szkole. Pani dyrektor życzyła także wszystkim radości z przebywania z najbliższymi.