Drukuj

Obóz szkoleniowy dla ratowników z KZL-u.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz LR Obóz LR
     W dniach 4 – 7 maja 2017 w Bazie Lotniczej „Baryt” przebywała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Uczniowie z klasy Liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, pod kierunkiem instruktorów z Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR pogłębiali  wiedzę i umiejętności z zakresu działań paramedycznych. Większość zajęć obejmuje praktyczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczych w strefach zagrożenia tj. na obszarach objętych katastrofami humanitarnymi oraz w rejonach konfliktów zbrojnych. Czterodniowy cykl intensywnych zajęć proobronnych realizowanych w warunkach poligonowych obejmuje również zapoznawcze szkolenie z ratowniczych technik wysokościowych oraz taktyki prowadzenia lądowych akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Natomiast w ramach przysposobienia wojskowego młodzi ratownicy, obok wykonywania strzelań z AKMS, biorą udział w zajęciach z terenoznawstwa, pracy w sieci radiowej służb ratowniczych oraz w ćwiczeniach w komorze gazowej, gdzie następuje praktyczna weryfikacja poznanych tajników obrony przed skutkami broni masowego rażenia. Dodatkowo, niezwykle kapryśna pogoda panująca w rejonie Barytowych Wzgórz, powoduje rozszerzenie programu o nowe elementy bytowania w trudnych warunkach.