A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Pożegnanie absolwentów w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
     W piątek 28 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu . O godzinie 13.00 swoje świadectwa, nagrody i dyplomy odebrali uczniowie klas: III Liceum ogólnokształcącego proobronnego, III Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, IV Technikum w zawodzie technik informatyk oraz IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Pani Dyrektor Lidia Błażków pogratulowała uczniom wyników i osiągnięć, życzyła dobrze zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych oraz szczęścia i powodzenia w dalszym dorosłym życiu. Podziękowała również  wychowawcom i nauczycielom oraz rodzicom.

     W imieniu maturzystów głos zabrali Ewelina Miazga i Marcin Kleszczyński, którzy podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za opiekę, dobre serce i zdobytą wiedzę. Podkreślili, że „nie zmarnują tego, czego nauczyli się w tej szkole i dzięki ludziom tu poznanym”. Następnie absolwenci uroczyście złożyli rotę ślubowania.
     Tradycyjnie już maturzyści usłyszeli „Dezyderatę” przygotowaną w tym roku przez uczniów klasy 3 TG. Apel zakończył zabawny i wzruszający program artystyczny w wykonaniu młodszych kolegów. Muzyczną niespodziankę przygotowały też absolwentki, Ania i Dominika, które zaśpiewały wszystkim „Do widzenia”. A gdy na hasło pani Dyrektor wszystkie birety z głów poszybowały w górę, wiadomo było, że to już koniec.