A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” - standaryzacja

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 12 kwietnia 2017r. uczniowie klasy czwartej  technikum w zawodzie technik informatyk  wzięli udział w organizowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu standaryzacji tj.  próbnym zastosowaniu materiałów egzaminacyjnych    z zakresu części pisemnej  egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.14: „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” .