A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE DZIECI Z PIERWSZEJ POMOCY

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy
    Dnia 21 kwietnia 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy dla 40 uczniów klas II – III. Przeprowadzone zostały przez uczniów klasy II ratownictwa medycznego i promocji zdrowia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktorów. Temat warsztatów to: pierwsza pomoc przy krwotokach i złamaniach; pierwsza pomoc przy omdleniu; resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień. Szkolenie prowadzone było zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejską Radę Resuscytacji.
    Nasi ratownicy i Mali Odkrywcy stworzyli udane duety. Możemy czuć się bezpiecznie - ich rączki potrafią uratować czyjeś życie.