Drukuj

Nowe trendy na rynku turystycznym -jak zarabiać na turystyce?

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Nowe trendy w turystyce Nowe trendy w turystyce
      22 marca 2017r.  uczniowie klas hotelarsko-gastronomicznych wysłuchali  interesującego wykładu   przeprowadzonego przez  dr Piotra Gryszela  - pracownika naukowo-dydaktycznego z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Wykład na temat nowych  trendów na rynku turystycznym,  poparty obrazowymi przykładami,  zawierał  dużo ciekawych i trafnych uwag oraz nowych  spostrzeżeń  wynikających z  obserwowanych  zmian , jakie zachodzą  w sferze potrzeb, preferencji i motywacji wyjazdów wśród aktualnych i przyszłych turystów oraz z coraz większej konkurencji na rynku turystycznym .