A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Gdzie studiować?

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 20 marca 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze. To już kolejne ze spotkań mających na celu zaprezentowanie tegorocznym maturzystom oferty studiowania i pomoc w dokonaniu wyboru, czy i gdzie studiować.