A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zimowy obóz szkoleniowy klasy II LW

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz zimowy 2017 Obóz zimowy 2017
     W dniach 09 – 13.01. 2017 r. w Szklarskiej Porębie odbył się zimowy obóz szkoleniowy dla uczniów z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu, nad którymi patronat sprawuje OSS SG w Lubaniu.
Zajęcia na obozie podzielone były na 2 bloki szkoleniowe, w trakcie których zrealizowano 7 tematów.
     Każdy dzień rozpoczynał się o 6:00 pobudką i poranną zaprawą. Po śniadaniu o godzinie 8:30 miał miejsce pierwszy blok zajęć, który trwał do godziny 14:00 i obejmował zagadnienia z zakresu:
- biathlonu,
- doskonalenia jazdy na nartach biegowych,
- topografii terenów górzystych.

     Zajęcia z biathlonu ogromnie spodobały się młodzieży. Prowadzone były pod czujnym okiem : Andrzeja Kozińskiego – trenera kobiet i mężczyzn w biathlonie podczas Olimpiady w Soczi oraz Joanny Badacz - sędziego międzynarodowego w biathlonie . W drugim bloku szkoleniowym, który rozpoczynał się po obiedzie i trwał do godz. 18:00 uczniowie zgłębiali tematy:
- organizacji służby wewnętrznej,
- czarnej taktyki oraz technik interwencji,
- działania służbowego sprzętu łączności oraz zasad nawiązywania łączności radiowej,
- budowy i działania sprzętu obserwacyjnego SG oraz taktyki działania w warunkach ograniczonej widoczności.

 

     Każdy dzień szkoleniowy kończył się o godzinie 22:00, a dodatkowe służby wewnętrzne wyznaczane wśród uczniów w nocy były sprawdzianem ich wytrwałości i odporności.
Młodzież dzielnie sprostała wszystkim zadaniom, a każdy uczestnik obozu mógł przeżyć wspaniałą przygodę.