A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zielony Rower 2016

Opublikowano w Aktualności

     W dniach 11-14 września 2016 roku do XIII-wiecznego Zamku Czocha położonego nad Kwisą, w pobliżu gór i jezior, ogłoszonego jednym z 7 nowych cudów Polski, już po raz siódmy zjechali  się najlepsi edukatorzy leśni z Polski w ramach akcji "Zielony Rower".
     Program edukacyjno - warsztatowy "Zielony Rower" to akcja organizowana przez Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" i Nadleśnictwo Świeradów. Program ten to impreza nagłaśniająca w społeczeństwie funkcję lasów i prezentująca wizerunek leśnika. Ta atrakcyjna impreza edukacyjna  pozwala na poznanie ciekawych metod pracy leśników. Bycie jednocześnie nauczycielem i uczniem umożliwia edukatorom leśnym zrozumienie swojego odbiorcy, sposobu myślenia i postrzegania lasu oczami ucznia.

   Dnia 13września 2014 roku także do naszej szkoły - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej przyjechali leśnicy z Nadleśnictwa Głogów: panowie Piotr Bober i Jan Trembecki. Przeprowadzili dla uczniów interesującą lekcję warsztatową pt: "Jak fotografować las?" W zajęciach uczestniczyły klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy pierwsze Technikum organizacji reklamy i Technikum Hotelarskiego. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów fotografią przyrodniczą o tematyce leśnej, uwrażliwienie na walory estetyczne lasu oraz świadome ich poszukiwanie. Uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi zasadami komponowania fotografii artystycznej. Panowie leśnicy uświetnili spotkanie własnymi fotografiami, diaporami i prezentacjami multimedialnymi o tematach "Cztery Pory Roku" i "Monochromatyczność". Uczniowie byli bardzo zaciekawieni prezentowanymi materiałami, gdyż wielu z nich interesuje się fotografią amatorską. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali drobne upominki.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.