A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
   24 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
    Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu narodowego oraz hymnu szklonego.
Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele jednostek patronackich z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, z 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „ Commando” z Bolesławca, które na co dzień współpracują ze szkołą.
    Wyróżnieni uczniowie z rąk pani dyrektor Lidii Błażków oraz pana wicestarosty Konrada Rowińskiego odebrali świadectwa, nagrody książkowe i rzeczowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich.
Całość uświetnił występ wokalny uczennic szkoły.